Fakta om Nepal

nepal marked

 

Nepal ligger mellem de to stormagter Kina og Indien. Landet er ca. 3,5 gange så stort som Danmark med et samlet areal på 140.800 km2, og landet har omkring 29 millioner indbyggere. Dermed er Nepal verdens 93. største land og det 41. mest befolkede land i verden. Nationalsproget, Nepali, der er nært beslægtet med hindi, tales eller forstås af hovedparten af befolkningen. Indtil d. 15. Januar 2008 har Nepal officielt heddet Kongeriget Nepal og var et selvstændigt monarki Himalaya. Nu hedder landet officielt “Federal Democratic Republic of Nepal”.  Landets hovedstad og største by er Kathmandu.

 

Nepal er et land med store forskelle  i både geografien og befolkningen. Nepal er et etnisk og kulturelt mangfoldigt land med omkring 60 forskellige kaster og etniske grupper og mere end 50 levende sprog og dialekter. Landet råder over flere forskellige religioner, men den førende religion er hinduisme med mere end 80% af befolkningen, hvor buddhisme samt andre mindre religioner udgør ca. 15% af befolkningen. Nepals farverige kultur, smukke og historiske byer samt spektakulære natur gør landet til et af de mest unikke destinationer i verden, der absolut er et besøg værd.

 

Nepals historie

Nepal havde været en monarki for det meste af sin historie, som startede fra 1768, da staten blev stiftet, og Shah dynastiet reagerede over landet som dets konger. Det var Gurkha-kongen, Prithvi Narayan Shah, som samlede landet i 1760’erne. Dog gennem tiden har Nepals historie været præget af mange uenigheder. Den politiske situation i Nepal har gennem flere år været domineret af en voldelig konflikt mellem kongen Gyanendra og hans regeringsparti på den ene side og Nepals kommunistiske parti (maoistisk), også kendt som maoisterne, på den anden side.

 

Kong Gyanendras voldsomme og udemokratiske fremfærd svække hans opbakning, og efter at Nepals Højesteret havde underkendt flere af hans undtagelsesforordninger styrkede det hans modstandere. Fra den 15. januar blev kong Gyanendra frataget hovedparten af sine beføjelser, og premierministeren Girija Prasad Koirala blev udpeget til officiel statsleder. Efterfølgende i maj blev monarkiet afskaffet og erstattet af et nyvalgt parlament, son erklærede Nepal for en republik. Nepal fik sin første præsident den 21. juli 2008, da Ram Baran Yadav blev valgt til posten.

 

Klimaet i Nepal

 

nepal klima

 

Klimaet i Nepal er præget af landets varirerende natur, hvilket resulterer i skiftende årstider. Der er derfor store forskelle i temperaturer, alt efter hvor man befinder sig i landet.  Klimaet skifter fra subtropisk i lavlandet til polarklima i bjergene. Langt størstedelen af den nedbør, der falder i Nepal, falder i månederne juni, juli, august og september.

 

Nedbøren forårsages af monsunen, som er de fugtige vinde, der blæser ind over Nepal fra øst.Nedbøren varierer endvidere med, hvor i landet det drejer sig om. Der falder også langt mere nedbør mod øst end mod vest. Der forekommer nedbør, når de varme, fugtige vinde fra øst presses op over Himalaya-kædens tinder, mens nedbøren aftager, efterhånden som vindene blæser hen over den vestlige del af landet. Derfor er der et meget tørt klima i de nordvestlige egne.

 

Man kan generelt set inddele vejrforholdene i Nepal mellem fire årstider: Efteråret, som gælder fra medio september til medio december, er den klareste og bedste årstid. Regnen har skyllet atmosfæren ren, og vejret er normalt stabilt med enkelte nedbør. Vinteren udspringer fra medio december til ultimo februar, hvor vejret er meget koldt, men generelt stabilt med lidt nedbør.

 

Foråret er fra primo marts til medio maj, og vejret er varmere i denne periode end i efteråret, men også lidt mere diset og med en del mere nedbør. Nepal er meget smukt om foråret, da rododendron, magnoliaskovene og mange andre blomstearter blomstrer. Sommeren, som gælder fra primo juni til ultimo august og nogle gange til medio september, er generelt præget af meget nedbør, da monsunen rammer landet i denne periode. Naturen i Nepal er dog smukkest og mest frodig om sommeren.

 

Nepals geografi

Nepal er fra naturens hånd præget af flere modsætninger end de fleste lande. Det laveste punkt ligger kun 180 meter over havets overflade. Det højeste punkt er toppen af Mount Everest, hvilket er 8848 m over havets overflade. Nepal har grænse mod Kina (Tibet) i nord og Indien i øst, syd og vest. Grænsen mod Tibet i nord strækker sig langs Himalayabjergene.

 

Nepals lavland ligger mod syd og er det område,  som i Nepal kaldes Terai og hører til Ganges-sletten. Området, som udgør mindre end 20 pct. af Nepals samlede areal, er landets tættest befolkede. Her er der ca. 1,4 mio. ha land, som udgør Nepals mest frugtbare jord. Derfor ligger der her mere end en mio. landbrug, hvor der hovedsageligt dyrkes ris, men der er også plads til andre afgrøder. I byerne i lavlandet, især i Biratnagar, finder størstedelen af landets industriproduktion sted.

 

Lavlandet er præget af tropisk og subtropisk klima og var indtil 1950’erne et skovdækket område og næsten umuligt at bebo på grund af den meget udbredte malaria. Men afskovning og bekæmpelse af malaria ændrede totalt områdets karakter i løbet af få årtier, hvor en massiv udvandring fra bjergegnene til lavlandet fandt sted. Naturen i lavlandet er stadig for det meste præget af frodige subtropiske skove.

 

nepal bjerge

 

Højlandet, også kaldet Pahad, ligger mellem lavlandet og bjergenes høje snedækkede tinder med polarklima. Området befinder sig i højder op til 3000 m over havets overflade, og her skærer floderne gennem særdeles frugtbare dale. Derudover findes terrasser med afgrøder, som snor sig op ad bjergsiderne. Over højlandet findes de mægtige bjergetinder med den evige sne. De mange frugtbare dale i højlandet inkluderer Kathmandu-dalen og Pokhara-dalen.

 

Nepals befolkning

Nepals befolkning er lig med dets geografi præget af store modsætninger. Nepal er ofte beskrevet som en have, hvor der voksede fire kaster (efter den hinduistiske tradition) og 36 etniske samfund. Dog kan man ikke med 100 % sikkerhed fastslå antallet af de forskellige grupper i Nepal, grundet uenigheden om definitionerne, men der anslås at være omkring 60 forskellige kaster og etniske grupper og omkring 60 levende sprog.

 

For at gøre det mere overskueligt kan medlemmerne af de mange etniske samfund deles op i tre befolkningsgrupper: De indonepalesiske folk, som fortrinsvis bor i lavlandet, er kaukasiske af udseende. Deres sprog og dialekter stammer fra hindi. Anden gruppe er de tibetanske folk, der bor i bjergene, er mongolske af udseende. Deres sprog er af tibetansk-burmesisk oprindelse. Sidst er der Newarerne, hvilket er betegnelsen for den største befolkningsgruppe i Kathmandu-dalen. Deres sprog er også tibetansk-burmesisk.

 

To tredjedele af befolkningen bor i bjergegnene, og de højeste kaster af hinduer og newarerne dominerer samfundslivet både politisk, økonomisk og kulturelt med centrummet i Kathmandu-dalen. Selv om newarerne, der tæller godt en million mennesker, kun udgør ca. 5 % af den samlede befolkning i Nepal, er de en gruppe med meget stor indflydelse, fordi magten i høj grad er centreret omkring hovedstaden Kathmandu.

 

Nepal er i sandhed en velbevaret hemmelighed, gemt bag Himalayabjergene – et land med utrolig store kontraster, spektakulære landskaber og en særdeles spændende kultur. En rejse til Nepal byder på alt, hvad hjertet begærer.